ContentsPrev Next
45. Al Jaatsiyah

AL JAATSIYAH (YANG BERLUTUT) SURAT KE 45 : 37 ayat
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

BUKTI-BUKTI TENTANG ADANYA KEKUASAAN ALLAH S.W.T. PADA ALAM SEMESTA
Kecelakaanlah bagi orang yang mendustakan wahyu
1. Haa Miim[1381]

[1381]. Lihat no. [10].